Design & Developed By opensourcetechnologies.com

På tiltalebenken

Norge har et grunnlovsstridig og tosporet domstolssystem

- Norge opererer med et tosporet domstolssystem, en ordning Grunnloven ikke åpner for, og som Grunnloven tvert imot var ment å forhindre. Det siktes her til at det i norske domstoler er ansatt såkalte ”alminnelige dommere” (klasse I), samt sikkerhetsklarerte dommere (klasse II). Som indikert er ordningen grunnlovstridig, og antas å være ukjent blant allmennheten.
 
- Domstolens rolle er å være en uavhengig vokter av loven. Denne uavhengighet er sikret bl.a. i Grunnloven. Dette prinsipp har også kommet til uttrykk i EMK art. 6 hvor det er slått fast at domstolen skal være uavhengig og upartisk, opprettet ved lov. Ingen kan instruere en dommer, eller frata eller på annen måte begrense dommerens oppgaver. En krenkelse av dette prinsipp vil gi sterke indikasjoner på at utfallet av en avgjørelse er eller kan være bestemt av andre, og dermed har man fratatt domstolen dens selvstendighet, samt ethvert grunnlag for tillit til dens arbeid.

Les hele brevet til Domstoladministrasjonen

Boken TabuTema 911 utløste svertekampanje fra Dagsavisen

Hvor tabu det faktisk er blitt å gjøre en kritisk analyse av den offentlige fortellingen om 9/11, slo ut i full blomst i en artikkel i Dagsavisen. Avisen konstruerte en svertekampanje basert på usanne og irrasjonelle påstander fra to beryktede bløffmakere - NTNU professor Asbjørn Dyrendal og John Færseth.

Les mer:

NarkoNorge og Norsk Prosess

28. januar 2019 avsluttet Borgarting lagmannsrett hovedforhandlingen i straffesaken som er reist mot politimannen Eirik Jensen. Jensen er i all korthet straffeforfulgt for angivelig å ha benyttet/misbrukt sin stilling for å importere narkotika til Norge, og for å ha mottatt bestikkelser samt hvitvasket profitt fra omsetningen. Som kjent ble Jensen delvis frifunnet og delvis dømt, hvoretter lagmannsretten tilsidesatte juryens kjennelse, dette basert på at Jensen, etter fagdommernes oppfatning, åpenbart er skyldig.

Straffeforfølgelsen var først rettet mot løsarbeideren Gjermund Maack Thorud (som siden har skiftet etternavn til det mer beleilige; Cappelen), og så har Cappelen (eller andre) sett det som tjenlig å bringe Jensen inn og foran i saken. Hva som faktisk førte til at påtalemyndigheten til slutt fant det opportunt å reise sak mot Cappelen (politi og påtalemyndighet hadde nemlig i årevis sittet på fellende informasjon om Cappelens virksomhet, uten å gjøre noe som helst med informasjonen), er fremdeles en statshemmelighet – og en gåte. Mye kan tyde på at det var et noe uforsiktig etterforskningsarbeid i en helt annen sak som tvang politi og påtalemyndighet til å handle. Jeg kommer straks tilbake til denne antagelsen.

Les mer:

Hva vet norske politikere om situasjonen i Syria?

Red. anm.: Norske statsministre og regjeringer med dødelige sanksjoner mot Syria
Red. anm.: Norske statsministre og regjeringer med dødelige sanksjoner mot Syria

Hva vet egentlig den norske regjeringen og norske politikere om krigen og situasjonen i Syria når:
Alle vestlige ambassader i Damaskus er stengt. All flyforbindelse mellom Vestlige land og Syria er stengt. Syriske fly har forbud mot å lande i EU land, selv cargofly for å hente nødhjelp. Alle bankforbindelser er brutt. Det betyr at det nærmest er umulig for syrere eller deg og meg å sende penger til Syria. Europeiske banker har fått bøter i milliardklassen av USA for å ha opprettholdt kontakt med syriske banker. Western Union er den eneste banken man kan bruke, men har du overført mer enn 1500,- pr. mnd. i et halvt år blir du utestengt fra muligheten til å kunne overføre penger til Syria.

Les mer:

Anmeldelsen medianorge ikke snakker om

Edvard Vogt har anmeldt utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser efter Norges angrep på Libya. Vogt er professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vogt er blandt annet kjent for sin rolle i avsløringene av politi-vold sakene i Bergen.

Hvorfor er det fullstendig stillhet i media når disse er anmeldt for krigsforbrytelser?

Les anmeldelsen

Antirasistisk Senter med karakterdrap og konstruert antisemittisme


Publiserer Antirasistisk Senter fabrikert antisemittisme og rasisme for å legitimere millioner av kroner i statlige donasjoner? Uavhengig av motiv, lederen og redaksjonen har utvist så dårlig kildekritikk at de nå bør ta sine tinnfoliehatter og trekke seg - med umiddelbar virkning.

Les mer:

En Radikal Portal for Øivind Berghs netthets

Rett før jul i fjor fikk jeg en melding fra Radikal Portals redaktør Joakim Møllersen på min Facebook messenger. Det var en beskjed om at han hadde tenkt å publisere en endeløs artikkel hvor over 1300 ord var om meg, og som Møllersen fant det for godt så dumpa han like godt hele  greia i sin melding på Facebook.

En merkverdig samling av gamle historier fra 2012-2014 utfoldet seg. Radikal Portal hadde av uvisse grunner tenkt å blåse nytt liv i de, så historiene hadde blitt resirkulert til en ny artikkel under tittelen “Pedosverterne“. Møllersen ga meg tilbud om å gå i dialog med de for å rette opp feil (en høyst merkelig prosedyre), eller kanskje muligheten til et tilsvar.

Skribenten, ja det det var min personlige stalker – Øivind Bergh fra Havforskningsinstituttet i Bergen.

Les mer:

”Konspirasjonsteori” - det magiske ordet som struper samfunnsdebatten

- I'm not into conspiracy theories, except
the ones that are true or involve dentists.
- Michael Moore

Invertert konspiranoia

Mens vi ikke var oppmerksomme har det skjedd en orwelliansk redefinisjon av begrepet "konspirasjonsteori".1 Betegnelsen refererer ikke lenger til en teori om en konspirasjon. Den refererer til ideer, teorier eller fakta som står i motstrid til den offisielle fortellingen. Kort sagt refererer den til de fortellinger som går imot maktens fortelling, slik den blir fremmet av myndigheter og massemedia. Men et samfunn som er trent til å godta maktens fortelling og sky de som stiller spørsmål ved den, er et samfunn hvis fremtid er uten frihet.

Les mer:

Normaliseringen av pedofili i den sekulære bevegelse

Storbritannia rystes for tiden nesten daglig av nye pedofili skandaler. Det er snakk om kjente personer fra underholdningsbransjen, politikere helt opp til høyeste hold, og ikke minst barneverninstitusjoner er i søkelyset.

En av de store tv-personlighetene i England har siden sent på 60 tallet vært  Jimmy Savile. Han ble hele folkets yndling og fikk venner hos politikere, og personer innen kongehuset som prins Charles. Savile fikk og den britiske imperieordenen (ridderorden) av dronning Elisabeth for sin tjeneste til landet.

Les mer:

Det journalistiske dopet - John Færseth og Dagbladet

Det journalistiske dopet handler om journalister som benytter uetiske metoder for å gjøre sakene så spektakulære at redaksjoner rundt om villig publiserer det de skriver? Hva hvis avisredaksjoner ukritisk slipper til åpenbare løgnhistorier? Hva hvis dette har gått så langt at det kan kalles en trend? Er slike metoder mer utbredt enn vi tror, og kan det være en del av en større journalistisk mørk understrøm i norge?

Les mer:

Skup-pris til den som vil

Varselklokkene burde gå i de fleste redaksjoner når en presumptivt objektiv professor og dr. scient. ved Havforskningsinstituttet leverer et lidenskapelig partsinnlegg i favør av oppdrettsnæringen, slik Øivind Bergh gjorde i siste nummer av Journalisten. Når den samme professor karakteriserer en kritisk journalist som lidende av rabies og paranoia, ledes assosiasjonene hen til hvordan opposisjonelle tradisjonelt behandles i totalitære regimer. Kombinert med at nær sagt ingenting av det Bergh skriver medfører riktighet, finner jeg grunn til å anmode norske avisredaksjoner om å undersøke hvilke bånd som finnes mellom forskning og næringsinteresser på dette forsømte samfunnsområdet.

Les mer:

Når ble brunskvetting og desinformasjon god journalistikk?

Det man vil oppnå med denne brunskvettingen, er å få sine meningsmotstandere behørig stemplet, slik at de skal forbindes med noe negativt. Helst så negativt at folk skal ta avstand fra dem uten å sjekke hva de egentlig står for.

Les mer:

Pedofili aktivisme i den norske diskurs

Dette er en innholdsanalyse av 118 artikler fra en blogg som er sterkt profilert av norsk media. Gjennomgangstema i bloggpostene er forskjellige aspekter tilknyttet barn og ungdoms seksualitet, pedofili og seksuelle overgrep mot barn. Det er i hovedsak benyttet en forskningsmodell bygd på Sykes og Mastas teori om nøytraliseringsteknikker hos kriminelle, som er satt i sammenheng med tidligere forskningslitteratur på området for å analysere om de 118 artiklene har innhold som kan fremme kriminelle handlinger.

Les mer:

Vitenskapelig pro-pedofili

"... De fleste overgripere ser ikke seg selv som ansvarlige for det de har gjort. De har kognitive vrangforestillinger, og da å få dem bekreftet i en såkalt vitenskapelig blogg spredt indirekte av en "humanistisk" forening – vel, hva mer kan de ønske seg?

Tjomlids blogg blir beskrevet som en vitenskapelig blogg. "Forskning", kirsebærplukket til det ekstreme – ofte laget av pro-pedofil eller pedofile, men hvem vil vite det  uten å gå grundig inn på emnet? ..."

Les mer:

Bør "barneporno" være tillatt for privat bruk? Noen mener ja.. Hvem?

"... HEF beskrev i oktoberutgaven av sin nettavis Tjomlid's bloggposter som "grundige og svært prinsipielle tekster om alt frå homeopati, vaksineskepsis og healing, samt seksualitet og sexkjøp til forsking, vitskap og religion." "Grundige og svært prinsipielle bloggposter om seksualitet og sexkjøp" skriver HEF – vel vitende om hva Tjomlid skriver om pedofili og alle aspekter rundt det ..."

Les mer:

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK