Foto: elsamuko, digitalt endret av Pixel Dialog

 

Hvem er det egentlig våre myndigheter jobber for når de utfører risikovurderinger av produkter som potensielt kan utgjøre en alvorlig helse og miljø-risiko? Er det helsa til landets innbyggere og miljøet, eller er det for å legge til rette for at industrien kan få ut sine produkter?

Mye kan tyde på at innenfor enkelte områder så har ikke våre myndigheter tatt sine regulatoriske oppgaver på alvor. I vårt land finnes det mange eksempler på produkter som tillates solgt uten at de har gjennomgått uavhengige, langsiktige og grundige tester.

Resultatet er at vi i dag fungerer som laboratorierotter for mange multinasjonale selskaper. Selskaper som kun har et mål - å tjene mye penger så raskt som mulig.

Vi ønsker å gi deg et innblikk i hvordan våre regulerende myndigheter, i samarbeid med forskere, er i ferd med å forlate "føre-var prinsippet" og uavhengig forskning. Svært mange risikovurderinger baseres i dag på forskning utført av produsenten selv. I prinsippet betyr det at det er opp til produsenten å avgjøre om et produkt er skadelig for helse og miljø. Historien har gjentatte ganger vist oss at risikovurderinger utført av produsenten ikke gjøres grundig nok eller over lang nok tid.

Vi sitter på informasjon som tyder på at mange av dagens risikovurderinger ikke holder en høy nok standard, og at man fremdeles har for stor tillit til de risikovurderinger som gjøres av produsentene.

 

Stop The Crop in Europe Campaign

Europe is faced with a new wave of GM-crops that could drastically change the way we produce food in Europe – including extensive pesticide spraying. These GM-crops are unnecessary, risky and profit large multinational companies at the expense of small scale and sustainable farming. Stop The Crop

 

War on health - En dokumentarfilm av Gary Null

 

Genetic Roulette Movie - The Gamble of Our Lives
Bestill dokumentaren her: http://geneticroulettemovie.com/

 

Bitter Seeds

Du kan finne mer informasjon om filmen her: Teddy Bear Films

 

Vandana Shiva on the Problem with Genetically Modified Seeds

  

GMO - Ticking Time Bomb

GMO -Ticking Time Bomb - del 1

 

GMO - Ticking Time Bomb - del 2Gjør EFSA (European Food Safety Authority), Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for Mattrygghet jobben sin?

 

 

 

 

 

 

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.