GMO (Genetisk Modifisert Organisme) er en organisme som har fått endret sitt arvestoff ved hjelp av genteknologi. Ved å benytte genteknologi kan man, i laboratoriet, kombinere DNA fra ulike individer og/eller arter.

To viktige bøker om GMO, genteknologi og regulative myndigheter 

Altered Genes, Twisted Truth

GMO - Myter og fakta


Hvorfor så mangelfull informasjon fra Bioteknologirådet og regulative myndigheter?

Reguleringsfarsen rundt GMO

GMO-industrien har produsert og patentert en rekke ulike planter som benyttes i jordbruket. Eksempler på planter som er genmodifisert er: Mais, raps, soya og bomull.

GM-planter (Genetisk Modifiserte planter) som benyttes i jordbruket er i all hovedsak endret på en slik måte at de tåler å bli sprøytet med et giftstoff som ellers dreper alle andre planter på åkeren, eller de er endret slik at de selv produserer et giftstoff i hele plantens levetid.

GMO-industrien og endel forskere har i mange år forsøkt å overbevise verden om at GMO vil redde verdens matvareproduksjon og at bruken av GMO i jordbruket er til beste for oss mennesker.
Det disse GMO-forkjemperne ikke forteller oss er at ved bruk av GM-planter i jordbruket så spres de patenterte genene til konvensjonelle avlinger og i noen tilfeller til nært beslektede planter.

Spredningen av de patenterte genene skjer vhja. krysspollinering eller ved transport av frø.

Hverken GMO-industrien eller GMO-bøndene kan forhindre denne spredningen av patenterte gener. Dette er nå i ferd med å bli en økologisk katastrofe. Enkelte steder er det lett å se konsekvensene ved bruk av GM-planter i jordbruket. Et eksempel er i Spania, hvor man ifølge PhD Rosa Binimelis har observert en katastrofal stor nedgang i økologisk produksjon i områder hvor man har tatt i bruk GM-mais. I områdene Aragon og Catalonia har produksjonen av økologisk mais gått ned med henholdsvis 75% og 95% (oktober 2010).

Det som skjer nå i svært mange land er en enorm genetisk forsøppling av vår genetiske arv. I Norge viser ikke Miljøverndepartementet (MD) noen interesse for å ta tak i dette problemet. Direktoratet for Naturforvaltning, som burde være de som jobbet for å ivareta det biologiske mangfoldet er beklageligvis de som, sommeren 2008, anbefalte MD om at man i Norge burde tillate to typer GM-mais til bruk i mat og fôr. Nå (2010.10.17) snart 2,5 år senere har man i MD ikke vært i stand til å produsere et svar tilbake. MD har i offentlige medier sagt at saken er svært kompleks og at de derfor trengte mer tid. En ting som gjør saken svært kompleks er at Norge har investert mange milliarder i GMO-industrien. En annen ting som gjør saken kompleks er at sentrale personer i MD ser muligheten for at Norge kan bli saksøkt av WTO dersom man skulle gå til det skritt å totalforby GMO utenfor lukkede laboratorier.

Mattilsynet gav nylig dispensasjon til fiskefôrprodusentene Ewos, Skretting, Biomar og Polarfeed slik at disse kan benytte hele 19 ulike GMOer i fiskefôr i Norge. Dette er en form for snikinnføring av GMO i Norge og er en hån ovenfor norske forbrukere og kan snart resultere i at hele den norske befolkning snart fungerer som laboratorierotter for GMO-industrien og GMO-forskerne.

Det som førte til at GMO ble klassifisert som GRAS (Generally Recognized As Safe) av U.S. FDA på 90-tallet er illusjonen om at GMOer ikke er signifikant forskjellig fra deres konvensjonelle organismer.

Det er intet mindre enn en skandale at man har tillatt bruk av GMOer utenfor lukkede laboratorier.

For mer informasjon om hvordan og hvorfor regulative myndigheter ikke gjør den regulative jobben på en god måte, samt informasjon om hvilke store problemer den uansvarlige gentuklingen (og svært giftige sprøytemidler) påfører bønder, maten vi skal spise og matvaresikkerheten kan man starte her:

Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.