Design & Developed By opensourcetechnologies.com

GMO nyheter

Hvorfor genetisk modifiserte organismer (GMO) burde vært forbudt

Publisert 08.01.2011
Skrevet av Tore B. Krudtaa

Når GMOer (genetisk modifiserte organismer) ment for bruk i jordbruket ble tillatt brukt i USA, var dette basert på politiske beslutninger og innflytelse, og ikke basert på vitenskapelige studier. Nå, nesten 20 år etter at de første GMOene ble tatt i bruk i jordbruket, og etter at GMO er tatt i bruk i mange land og i forskjellige planter, burde vi ha mye data som støtter de som begynte å advare mot bruk av GMOer utenfor lukkede laboratorier.

Hva har vi lært?
Hva er de beste argumentene for å ikke benytte GMOer utenfor lukkede laboratorier?
(Video på slutten av artikkelen)

 • GMO = Genetisk forurensing
  GMO er levende organismer. Levende organismer formerer seg og bringer videre sitt arvemateriale til neste generasjoner. Resultatet av dette er at de patenterte genene, som ble "injisert" i GM-planten eller GM-dyret, vil bringes videre til neste generasjoner når GMOene formerer seg. GM-planter kan krysspollinere med konvensjonelle planter og nært beslektede planter. Med andre ord, de patenterte genene i en GM-plante vil etter kort tid kunne observeres i konvensjonelle planter. Noen vitenskapelige miljøer hevder at man kan forhindre spredning ved så enkle tiltak som å innføre buffersoner mellom GM-avlingen og de konvensjonelle avlingene. Noen miljøer hevder at avstander på 100, 200 eller 300 meter skal være tilstrekkelig for å hindre krysspollinering. Disse påstandene kommer fra forskere. Vet ikke disse forskerene at vind, bier, dyr og fugler ikke tar hensyn til slike buffersoner? Diskusjonen om buffersoner i denne sammenheng er intent mindre enn useriøst. GMO-industrien, og flere uansvarlige forskermiljøer og individuelle forskere er ikke villige til å ta konsekvensen av dette, ganske enkelt fordi de økonomisk, direkte eller indirekte, nyter godt av at denne illusjonen lever videre.

  PhD Rosa Binimelis fra Spania sier følgende om sameksistens mellom GMO-avlinger og konvensjonelle avlinger (oktober 2010): "I Aragon og Catalonia har Arealet benyttet for organisk mais gått ned med henholdsvis 75% og 95%. Bønder som dyrket organisk mais har måttet starte å dyrke andre typer avlinger pga. genetisk forurensing fra GMO-avlingene".
  Lignende rapporter kan finnes i alle land hvor GMO-avlinger benyttes i jordbruket. Til tross for dette faktum, fortsetter uansvarlige GMO-produsenter, forskere og politikere å fremme denne usikre teknologien.

  Det faktum at GMO planter krysspollinerer med konvensjonelle planter og nært beslektede planter er en stor trussel mot konvensjonelt jordbruk og miljøet. Dette er ikke noe som kan skje i fremtiden. Dette skjer nå, i alle de land som har tillatt bruk av GMO avlinger i jordbruket.

 • Transgener eller transgenetisk DNA er ustabile
  Et transgen i relasjon til GMO er et gen eller genetisk materiale som har blitt overført fra en organisme til en annen ved å benytte genteknologi.

  En studie utført av Ignacio Chapela og David Quist med tittelen: "Transgenic DNA introgressed into traditional maize landraces in Oaxaca, Mexico", som ble publisert i Nature i 2001, viser to meget viktige og svært uheldige egenskaper relatert til GMO mais:
  1. Genetisk forurensing.
  2. Ved krysspollinering kan transgener splittes opp og ende opp på tilfeldige steder i plantens genom (arvemateriale).

  Det første punktet relatert til genetisk forsøppling kom ikke som noen stor overraskelse. Dette er et viktig funn i seg selv, men det at forskerne fant bevis for at transgener kan splittes opp og ende opp på helt tilfeldige steder i arvematerialet er svært alvorlig og viser hvor liten kontroll GMO-industrien har med deres egne produkter. Dette betyr også at selv om en GMO er funnet (av produsenten) å være sikker (jeg tenker her på sikkerhet i forhold til helsen til dyr og mennesker), så kan konsekvensene ved å benytte GMO planter i et miljø hvor de kan krysspollinere med konvensjonelle planter bli katastrofale. Hvorfor?

  Les: Phantoms in the machine: GM corn spreads to Mexico av Marie-Monique Robin.

  Hvis vi ser på en artikkel publisert det samme året av Arpad Pusztai med tittelen: "Genetically Modified Foods: Are They a Risk to Human/Animal Health?", så kan vi lese følgende viktige ord: "Genmodifisert (GM) avlinger og mat blir dyrket og konsumert av mennesker selv om: "Det er få vitenskapelige studier om deres helserisiko. Teknologien som benyttes for å teste sikkerheten er utilstrekkelig for å avsløre potensielle farer. De kan ha uforutsigbare giftstoffer. De kan øke risikoen for allergiske reaksjoner".

  Institute of Science in Society (ISIS) har publisert en rekke viktige funn som viser store problemer med stabiliteten til transgenene:

  Når transgener er ustabile, hva betyr så det i det praktiske liv? 1. Det betyr antagelig at alle risikovurderinger gjort av GMO-produsenten og av de forskjellige lands regulerende organer, ikke har noen verdi. 2. Det betyr antageligvis også at patentene, for de GMOer som har ustabile transgener, er ugyldige. Fra ISIS lenken ovenfor med tittelen: "Transgenic Lines Unstable hence Illegal and Ineligible for Protection" kan vi lese (oversatt fra engelsk): "For å kvalifisere for kommersiell bruk i Europa, for patentbeskyttelse i Europa og USA, og annen beskyttelse under POV (International Union for the Protection of New Varieties) konvensjonen, må transgen linjen være distinkt, uniform og stabil (DUS test). Det er trolig at ingen av de transgene variantene som har blitt kommersielt lansert ville bestått DUS testen, noe som gjør dem både ulovlige og at de ikke er kvalifisert for patentbeskyttelse. Men de regulatoriske myndigheter har bøyd, eller kanskje brutt loven da de ikke har trukket tilbake de kommersielle godkjennelsene".

  Det er med andre ord flere viktige grunner til at GMO burde vært forbudt benyttet utenfor lukkede laboratorier: GMO-industrien har ikke kontroll på de genene som settes inn i arvematerialet til GMOen. GMO-industrien har ikke de rette verktøy for å teste for alle mulige giftstoffer eller allergener som produseres av de kunstig injiserte genene, og de har heller ikke kunnskap til å kontrollere hvordan de kunstig injiserte genene oppfører seg når planten krysspollinerer. Resultatet av dette er at GMO-industrien spiller russisk rulett med vår helse, våre matplanter og det biologiske mangfoldet på denne planeten.

Til nå har GMO-produsentene benyttet seg av alle tenkelige markedsføringstriks for å gi innbyggere og politikere det inntrykk at GMOer er trygge å bruke. Tror du det er noen grunn til å tro på disse påstandene?

Matens fremtid

 

 

 

En produsent av GMOer har muligens forstått at det kan oppstå problemer. Se denne interessante videoen:

 

Illustrasjoner:
DNA-tråder: © Mopic | Dreamstime.com

blog comments powered by Disqus
Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK