Design & Developed By opensourcetechnologies.com

Energi

Ren energi med ECAT - Kald Fusjon revolusjon

Publisert 21.11.2011
Skrevet av Tore B. Krudtaa

Hva hvis vi hadde tilgang til en teknologi som gjorde det mulig å produsere ren og billig energi i overflod, og uten problemene som er knyttet til gammeldagse atomreaktorer, olje og kull?

I følge nettsidene til ECAT, har noen italienske forskere klart å løse kald fusjons-gåten. Si hei til LENR (Low Energy Nuclear Reaction).

Fra siden som beskriver teknologien bak ECAT kan vi lese følgende:

ECAT kan revolusjonere produksjon av energi.

ECAT har bl.a. følgende egenskaper:

  • Lave drivstoff kostnader (1kg Ni-H har energi som tilsvarer 2 000 000 liter olje)
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader (modulær design resulterer i  minimalt vedlikehold)
  • Minimale utgifter med transport av drivstoff  (kun 2 påflyllinger/år ved kontinuerlig drift)
  • Ingen støy (kun støy fra tilleggsprodukter <50dB)

 

ECAT Test Report 2014 – validates Rossi Effect

Fra en artikkel i Teknisk Ukeblad (februar 2015):
Hvis dette er sant, blir oljen verdiløs

"... Den svenske kjernefysikeren Bo Höistad ved Universitetet i Uppsala har vært med på forsøkene og er forbløffet. Både over at Rossi har latt dem kjøre E-Cat-prosessen i et eget laboratorium på tross av at han jobber med patentering, men enda mer av resultatene.

– Vi observerer at prosessen med cirka ett gram metallpulver og hydrogen gir et stort energioverskudd over 32 dager. Det alene er vanskelig å forklare med annet enn at det skjer en kjernereaksjon. Det understrekes også av at vi kan observere en isotopisk endring. Nikkel som har 58 partikler i kjernen ender med 62 partikler. Vi ser tilsvarende i litium. Det skjer altså en kjernereaksjon. Men vi kan ikke forklare hvordan, sier Höistad til Teknisk Ukeblad..."

 


Denne artikkelen ble oppdatert 7. februar 2015.

blog comments powered by Disqus