Deepak Chopra engasjerer seg i debatten om genmodifiserte organismer har noe å bidra med i relasjon til matsikkerhet og matproduksjon. I norge er GMO ikke forbudt, men de må godkjennes en og en. Hva er poenget med å bruke ressurser på å risikovurdere GMO-planter for eventuell bruk i mat og fôr, eller i jordbruksavlinger når dagens GMOer kun tilfører mat, vann og jord mer gift, direkte eller indirekte? Og hva er poenget med å tillate en teknologi som ingen har kontroll på. Hverken GMO-industrien, GMO-bonden eller forskerne som ønsker mer bruk av GMO kan forhindre at de patenterte genene fra GMO-avlinger spres til konvensjonelle og økologiske avlinger.